۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

فیلم|ماجرای ایمیل کاخ سفید و کابوس پایان برای مصی علینژاد


حسین معینی کارشناس رسانه در گفت و گو با خبرگزاری فارس به تشریح ماجرای ایمیل کاخ سفید به مصی علینژاد مبنی بر تغییر هویتش پرداخت و این رفتار آمریکا را در برابر دست نشانده‌هایش اتفاق تازه‌ای نخواند.منبع