۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

فیلم| قصهٔ أسرا


قسمت چهارم گزارش‌مستند «رمزِ چهارده‌صفریک» به قصۀ أسرا پناهی می‌پردازد.

این گزارش‌ها بر اساس کتاب «دروغ زن، زندگی، آزادی» تهیه شده است.
منبع