۰۰:۰۷ – ۱۲ مهر ۱۴۰۲

ببینید | لحظه برق‌گرفتگی مار روی کابل فشار قوی در حین شکار کلاغ


یک مار با رفتن روی کابل‌های فشارقوی برق برای شکار کلاغ خیلی ناگهانی با فشار برق پرتاب میشود.منبع