۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | این تصمیم داور جنجال به راه انداخت؛ نیمار چطور از زمین اخراج نشد؟