۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | اصرار مجری مرد برنامه صداوسیما برای رفع ترس مجری زن از طوطی ۱۳۰ میلیونی!