۰۰:۰۷ – ۱۲ مهر ۱۴۰۲

ببینید | گلایه مجری معروف تلویزیون از حقوق پایه و درآمدهای پایین روی آنتن تلویزیون: با این حقوق باید…


بهمن هاشمی، مجری برنامه میدون از قانون وزارت کار و حقوق پایه گلایه کرد و گفت: با این حقوق باید پابرهنه راه برم.منبع