03:53 - 24 خرداد 1403

آخرین اخبار را در آن انداختند

بروزرسانی: 1402-09-11
  • چاهی که حضرت یوسف را در آن انداختند (فیلم)

    چاهی که حضرت یوسف را در آن انداختند (فیلم)

    بسیاری از مکان‌های مقدس ادیان ابراهیمی از جمله مسیحیان و مسلمانان در فلسطین اشغالی قرار دارد. یکی از این اماکن چاهی است که برادران یوسف پیامبر (ع)، او را در آن انداختند و به اذن خداوند، کاروانی که از آن نزدیکی می‌گذشت یوسف (ع) را پیدا کرد و او را در مصر و به عنوان […]
    11 آذر 1402

اخبار مهم