۰۵:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

اگر تیله ها را داخل چرخ گوشت بیندازیم ، چه اتفاقی می افتد؟ (فیلم)


در ادامه یک اینفلوئنسر آمریکایی را می بینید که تیله ها را داخل چرخ گوشت می ریزد تا مقاومت تیله ها و قدرت چرخ گوشت را بسنجد.

اگر تیله ها را داخل چرخ گوشت بیندازیم ، چه اتفاقی می افتد؟ (فیلم)منبع