۰۲:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

ببینید | تصاویر شوکه‌کننده از لحظه اخاذی از یک شهروند در میدان کتاب سعادت آباد تهرانتصادف ساختگی شگرد عجیب سارقان برای اخاذی از راننده یا شرکت بیمه است. با یکی از هموطنانمان دقیقا در تهران میدان کتاب سعادت آباد این کار را کرده اند. ایشان اول کمی نگران می‌شود و می‌ترسد که آیا چیزی شده یا خیر. بعد از افزایش شک، میگوید زنگ میزنم پلیس بیاید، که دزدان در همان لحظه فرار می‌کنند. /car crashesمنبع