۱۷:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

ببینید | ویدیویی پربازدید از توقف ناگهانی مردم ترکیه وسط خیابان برای یک دقیقه!صبح امروز در ترکیه همه برای یک دقیقه در جای خود متوقف شدند و سکوت کردند تا یاد کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، را زنده کنند. منبع: چند ثانیهمنبع