۰۴:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

بخش هنری نمایشگاه قرآن کریم، بستری مناسب برای آشنایی و ورود به هنر دینی


بخش هنری نمایشگاه قرآن کریم امسال مانند سال‌ گذشته در چند بخش فعال است اما نکته مهم آن جدای از استقبال مردم این است که نمایشگاه توانسته بستری مناسب برای جوانان جهت آشنایی و ورود به هنرهای دنی باشد چنانکه برخی از همین مسیر به جایگاه استادی رسیده‌اند.

 

 منبع