۱۷:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

تصاویری در قالب طنز از پدیده اثرگذاری جمع روی انسان (فیلم)