۱۷:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

تماشا کنید: هزینه‌ی سنگینی که واقع گرا شدن جوانان نوانقلابی روی دست کشور گذاشت


عبدالملکی امروز در قامت عضارشد دولت رئیسی گفته که اگر تحریم نبودیم در نقل و انتقالات مالی ونکی با مشکل مواجه نمی شدیم. در حالی که عبدالملکی پیش از ریاست رئیسی در مورد عدم تاثیر تحریم ها سخن می گفت.منبع