۰۱:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

خوش شانس ترین راننده تمام تاریخ بشریت، بدون هیچ تردیدی ( خودتان ببینید)