۰۶:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

مراسم دعای خاخام های صهیونیست برای پیروزی ارتش و آزادی اسیران اسراییلی (فیلم)