۰۱:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

مسابقه شیردوشی بز‌های پاکستانی ؛ این بز ۳.۷۳۰ کیلوگرم شیر داد و اول شد (فیلم)


دانشگاه کشاورزی فیصل آباد پاکستان اخیرا یک مسابقه شیردوشی برگزار کرده که با اسقبال مردم این کشور روبرو شده است. در نهایت یک بز عجیب با ۳.۷۳۰ کیلوگرم در یک نوبت مقام اول را کسب کرد.

مسابقه شیردوشی بز‌های پاکستانی ؛ این بز ۳.۷۳۰ کیلوگرم شیر داد و اول شد (فیلم)منبع