۱۸:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

مقاومت فلسطین با چه سلاحی همچنان به موشک باران اسرائیل ادامه می‌دهند؟ (فیلم)


گروه های مقاومت فلسطین چگونه و با چه سلاحی همچنان به موشک باران شهرک‌های اسرائیلی ادامه می‌دهند؟

مقاومت فلسطین با چه سلاحی همچنان به موشک باران اسرائیل ادامه می‌دهند؟ (فیلم)منبع