۰۱:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

یک ماجرای واقعی از چین : میخکوب شدن سه ساعته استاد بزرگ چینی مقابل تابلو خط ۱۲ سانتی ایرانی (فیلم)