۱۹:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

اگر توپ پینگ پنگ را داخل چرخ گوشت بیندازید چه اتفاقی می افتد؟ (فیلم)


در این ویدئو یک اینفلوئنسر مشهور تعدادی توپ پینگ پنگ را داخل چرخ گوشت می اندازد و اتفاقات حاصل از آن را به ثبت می رساند. در نهایت می بینم که چرخ گوشت در فرآیند چرخ کردن این توپ ها دچار مشکل می شود و قفل می کند.

اگر توپ پینگ پنگ را داخل چرخ گوشت بیندازید چه اتفاقی می افتد؟ (فیلم)منبع