۰۱:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

ببینید | آیا برخورد “سیاسی” با اخبار هواشناسی در کشور ما می‌شود؟محمد اصغری، کارشناس معروف هواشناسی در برنامه “ای کاش”، با جزئیات مستدل و مثال، پاسخ می‌دهد. دماسنج ما در شرایط استاندارد(در سایه و در ۱/۵متری سطح زمین) قرار دارد و ما درباره این اطلاعات، بده‌بستان جهانی داریم. نمی‌شود دستکاری کنیم. ضمنا دمای دماسنج با دمای احساسی فرق می‌کند. حتی دماسنج ۲تا ماشین هم دمای یکسانی نشان نمی‌دهد. بالاترین دمایی که در کره زمین به ثبت رسیده، ۵۵ تا ۵۶درجه سانتیگراد است. منبع: viral vidsمنبع