۱۸:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

ببینید | برخورد صاعقه قدرتمند به زمین و به لرزه درآمدن شهر سرپل‌ذهابهمزمان با بارش باران پاییزی معابر شهری سرپل‌ذهاب به صورت گسترده دچار آبگرفتگی شدند. برخورد صاعقه قدرتمند به زمین و به لرزه درآمدن شهر سرپل‌ذهاب را ببینید./چندثانیهمنبع