۰۱:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

ببینید | تصاویر دیدنی از بزهای کوهی در خراسان‌ جنوبیاگرچه گونه های مختلفی از جانوران در زیستگاه های حیات وحش روزگار می گذرانند اما بزهای کوهی به لحاظ جمعیتی گونه غالب حیات وحش در زیستگاه های خراسان‌ جنوبی بشمار می رود./آخرین خبرمنبع