۲۱:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

ببینید | حمله عجیب عقاب به جوجه‌های ناتواندر اتفاقی کمتر دیده شده یک عقاب به لانه یک مرغ در مزرعه که تنها جوجه ها در آنجا بودند حمله کرده و با سرعت باورنکردنی تمام جوجه های ناتوان را زنده زنده بلعیدند. منبع: viral vidsمنبع