۰۴:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

ببینید | روایت مهندسی که زیر بمباران اسرائیلی‌ها جانش را برای زندگی مردم بخطر انداختاسراییل با حملات موشکی خود روزانه بارها جنوب لبنان را مورد هدف قرار میدهد، رژیم صهیونسیتی نه تنها جان مردم را می‌گیرد، بلکه زندگی روزانه مردم را نیز مختل کرده است. هر بار که حمله موشکی انجام می‌شود، علاوه بر خود آن خانه ای که خراب می‌کند، زیرساخت‌ها را هم مورد هدف قرار می‌دهد، قطع جریان برق یکی از مسایلی است که زندگی عادی مردم را مختل می‌کند. احمد ونسا از مهندسین برق لبنانی اما جانش را کف دست گرفته وجریان برق را بعد از هر حمله تعمیر و مرمت می‌کند تا جریان زندگی ادامه پیدا کند. منبع: چندثانیهمنبع