۰۱:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

ببینید | سرنوشتی تلخ مردی که با تمساح بازی می کردسرنوشتی یک مردی که با تمساح بازی می کرد، عاقبت خوشایندی نداشت و به شکل دردناکی همراه شد. این نکته قابل توجه است که در طبیعت و در مواجه با حیوانات حیات وحش از هرگونه رفتار پر خطر جدا پرهیز باید کرد. منبع: viral vidsمنبع