۰۲:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

ببینید / لحظۀ شلیک و اصابت موشک هایپرسونیک فتاح


لحظۀ شلیک و اصابت موشک هایپرسونیک فتاح را ببینید.منبع