۰۱:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

ببینید | واکنش مجری تلویزیون به وضعیت یکی از وعده‌های مهم دولت سیزدهم: پس هیچی!