۰۶:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

خلاصه بازی اسپانیا ۳ – گرجستان ۱ (فیلم)