۰۲:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

داستان کوک چهارم چیست؟ (فیلم)


کفاش کار را شروع کرد یک کوک دو کوک سه کوک و تمام بعد یه نگاه عمیقی به کفش کرد و دید اگه یه کوک دیگه بزنه کفش بسیار بهتر میشه و این کفش دیگه برای صاحبش یک عمر کار میکنه از یه طرف به صاحب کفش سی تومان طی کرده و نمی‌تونه بابت کوک اضافه پول بیشتر بگیره از یه طرف دو دله که نمی‌دونه کوک چهارم را بزنه یا نه؟

داستان کوک چهارم چیست؟ (فیلم)منبع