۰۱:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

فردای آتش‌بس | آتش‌بس به معنای شکست راهبردی برای اسرائیل است


در روزهای گذشته با فشار افکار عمومی جهان و اعتراضات داخلی رژیم صهیونیستی خبرهایی از احتمال آتش بس می‌آید. به همین منظور برای بررسی ابعاد آن با دکتر حسین جابری انصاری معاون و سخنگوی پیشین وزارت خارجه به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم.

 

 منبع