۰۵:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

مجسمه ای عجیب که توسط یک فیزیک دان کوانتومی ساخته شده است (فیلم)