۰۲:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

ویدیو / واکنش عجیب خداداد افشاریان به صغر سنی فرزندش: چه اشکالی دارد دو سال تغییر دادیم؟


خداداد افشاریان در واکنشی عجیب به صغر سنی فرزندش گفت: چه اشکالی دارد دو سال تغییر دادیم؟منبع