۰۱:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

ویدیو / واکنش مجری تلویزیون به وضعیت یکی از وعده‌های مهم دولت سیزدهم: پس هیچی


مرکز پژوهش های مجلس گفت: از وعده ساخت ۴ میلیون مسکن دولت فقط ۳۰۰ هزار واحد در حال ساخت است.



منبع