۲۱:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

آخرین وضعیت دادگاه ۱۰۵ متهم حقیقی و حقوقی سازمان منافقین


ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: از ۱۰۵ متهم حقیقی و حقوقی پرونده سازمان منافقین، ۱۰۴ نفر متهمان حقیقی و یک نفر متهم حقوقی است.منبع