۲۱:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

آنالیز اختصاصی بازی ایران – ولز / تغییر ۱۸۰ درجه ای تیم کیروش چگونه رقم خورد ؟