۰۴:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

اگر داخل اگزوز موتور سیکلت گلوله جنگی بریزیم ، چه اتفاقی می افتد؟ (فیلم)


در این ویدئو یک اینفلوئنسر مشهور امریکایی را می بینید که گلوله های جنگی را داخل اگزوز قرار می دهد تا بعد از روشن شدن و گرم شدن اگزوز، غکس العمل گلوله ها را به ثبت برساند. در نهایت می بینیم که پس از اولین گاز، تمام گلوله ها بیرون می ریزند و هیچ یک منفجر نمی شود. البته این آزمایش بسیار خطرناک است و توصیه می شود که از انجام دادن آن خودداری شود.

اگر داخل اگزوز موتور سیکلت گلوله جنگی بریزیم ، چه اتفاقی می افتد؟ (فیلم)منبع