۲۱:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

با هر کس که دچار فساد شد در هر جایگاهی برخورد کنید


محسنی اژه‌ای گفت: مردم از ما توقع و انتظار دارند که دادستان آن‌ها باشیم؛ مردم حق دارند از دیدن برخی مفاسد اقتصادی ناراحت شوند.منبع