۰۵:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

ببینید | اعتراف تاریخی کارشناس آمریکایی: ایرانیان همیشه باهوش بوده و دائما ما را غافلگیر می‌کنند!کارشناسان آمریکایی بررسی می‌کنند: دستور کار ایران در خاورمیانه چیست و چگونه اجرای آن را پیگیری می‌کند؟ ایرانیان همیشه باهوش بوده و دائما ما را غافلگیر می کنند./دانشجومنبع