۰۱:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

ببینید | اعتراف مهم رئیس کمیته داوران؛ اشتباهات داوری نتیجه چند بازی را جابجا کرده؟رئیس کمیته داوران گفت: خودم از داوری‌ها راضی نیستم. بعضی تصمیمات داوران اشتباه نیست و دل هر کسی را به درد می‌آورد؛ از هر کسی که عمدا و سهوا از داوری‌ها متضرر شده عذرخواهی می‌کنم. سال ۱۴۰۱ (فصل گذشته) تعداد ۲۴۰ بازی داشتیم که در ۲۹ تای آن اشتباهات داوری روی نتایج اثرگذار بود. در فصل جاری تعداد ۸۰ بازی داشتیم که اشتباهات داوری نتیجه ۱۱ بازی را جابجا کرده است. منبع: تسنیممنبع