۰۰:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

ببینید | اولین تصاویر از حملات پهپادی حزب الله به شهرک کریات شمونه