۰۱:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

ببینید | تلاش هوشمندانه یک کلاغ برای خاموش کردن آتشفیلمی جالب از تلاش‌های هوشمندانه کلاغ‌ها برای خاموش کردن آتش در فضای مجازی منتشر شد، مورد توجه کاربران قرار گرفت. منبع: آخرین خبرمنبع