۰۱:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

ببینید | تلاش پلیس چین برای گرفتن شترمرغ فراری از باغ وحششتر مرغ از یکی از باغ وحش های چین فرار کرده و پلیس با موتوربه دنبال او است. یک جایی تعقیب و گریز بالا میگیرد و موتور و شتر مرغ با یکدیگر برخورد کرده و هردو پخش زمین میشوند ولی شتر مرغ مجدد پا به فرار می گذارد. با تمام تلاشی که شترمرغ برای رهایی انجام می دهد اما قادر به فرار نشده و به باغ وحش باز گردانده میشود./آخرین خبرمنبع