۰۰:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

ببینید/ خوش و بش ناگهانی بایدن با رئیس جمهور چین


در میانه جلسه رهبران اپک، بایدن ناگهان از جای خود بلند شد و به سمت رئیس جمهور چین رفت. این اقدام غیرمنتظره بود و مترجم آنجا نبود، بنابراین وانگ یی، وزیر خارجه چین مجبور شد بلند شود و سخنان این دو را ترجمه کند.منبع