۰۱:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

ببینید | ذوق‌زدگی یک اماراتی بعد از دیدن آسمان آبی دبی پس از دو روز بارندگی مداومبارش باران شدید که سراسر امارات را دربر گرفت بوده پس از دو روز به پایان رسید، تصاویری از آسمان دوبی بعد از این دو روز بارندگی مداوم را مشاهده کنید. منبع: چندثانیهمنبع