۰۱:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

ببینید | سفید پوش شدن روستایی در کوهسار پس از بارش برف