۰۵:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

ببینید | سقوط سنگ غول پیکر از کوه به سمت جاده در اثر بارش بارانحدفاصل سرابله به سمت روستای جانجان بخش آسمان آباد یک سنگ غول پیکر از کوه به سمت جاده در اثر بارش باران سقوط کرد./اخبار ایلاممنبع