۱۹:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

ببینید | صید ماهی کپور ۶۰ کیلویی توسط نظامیان روس در خط مقدم نبرد با اوکراینیک ماهی کپور به وزن حدود ۶۰ کیلوگرم توسط نظامیان روس در نزدیکی خط مقدم نبرد در اوکراین صید شد. منیع: viral vidsمنبع