۲۱:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

ببینید | لحظه وحشتناک برخورد یک چترباز با کابل‌های برق فشار قوی