۱۷:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

ببینید | محمد صدر: مشارکت پایین مردم در ۲ انتخابات اخیر ناامیدکننده بود/ جوانان نیاز دارند داد هم بزنند