۱۹:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

ببینید | نقشه پشت پرده آمریکا علیه ایران در کریدور ۳۰۰ میلیارد یورویی هند، عربستان و اروپا